BLOG PEVONI Business Agency

Príjemné čítanie

12 Hnacích síl: Čo potrebujete vedieť

V predchádzajúcom článku ste sa mohli dočítať o prvej vede o chovaní DISC, o tom ako sa chováme. Ide o jazyk pozorovateľného chovania, to znamená, že dokážete odpozorovať ako sa ľudia chovajú. A podľa toho sa zariadiť ako s nimi komunikovať. V tomto článku sa oboznámite s osobnostným testom 12 hnacích síl (12 Driving Forces® od spoločnosti TTI Success Insights). Tu...

DISC: Čo potrebujete vedieť

Aj keď je DISC jedným z najpopulárnejších assessmentov (hodnotení) na trhu, možno o ňom neviete všetko, čo by ste chceli vedieť. Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o DISC-u Od prínosov hodnotenia až po spôsoby, akými môžu jednotlivci, tímy a organizácie ťažiť z jeho poznatkov. Čo je DISC? DISC je osobnostný test zameraný na chovanie. DISC je univerzálny model správania, ktorý zahŕňa štyri...

Ako prežiť štádium rastu vašej firmy

Ján Haňo, výkonný riaditeľ (CEO) úspešnej výrobnej firmy s 98 zamestnancami na Liptove, sa jedného rána zobudil s vedomím, že jeho spoločnosť by narazila na tvrdú betónovú stenu, a to v rýchlosti 190 km za hodinu za menej ako 90 dní. Katastrofa bola predo dvermi. Prečo? Predtým spoľahliví zamestnanci robili obrovské chyby, pokazila sa komunikácia medzi oddeleniami a vnútornými tímami. Manažéri a ich zamestnanci nechávali...

Príbeh o vlkoch a zdivočení systému

„Zdivočenie“ je prístup k opätovnému získaniu prirodzenej rovnováhy a vitality v ekosystémoch prírody tým, že sa vložia kľúčové chýbajúce prvky späť do slabnúceho systému, aby sa v systéme znovu nastolila odolnosť a dynamický poriadok. Fascinovaní týmto konceptom zdivočenia sme sa snažili lepšie pochopiť proces zdivočenia a začali vidieť silné behaviorálne podobnosti medzi prírodnými ekosystémami a ľudskými organizáciami. Výsledky úsilia o prestavbu v Yellowstonskom parku v roku...

V podnikaní už nikdy nechcem riskovať a ísť na náhodu

„Už sme raz skrachovali a tentokrát už nič nechcem nechávať na náhodu. Máme zavedený systém a nikdy nepôjdeme na náhodu,“ povedal mi nedávno klient. Hneď som si spomenul na môj rok 2016, kedy som takmer skrachoval, ale vďaka môjmu mentorovi Grant Cardone som sa rýchlo naštartoval. Viem, že ísť cestou podnikania úplne na náhodu sa nevypláca. V podnikaní existujú 3 oblasti, kde...

Čo ľudí v skutočnosti naozaj napĺňa a robí šťastných?

Dnešná spoločnosť je v štádiu, kde sa očakávajú instatné, okamžité a rýchle výsledky. K dispozícii sú rýchle úvery, ktoré umožnia mať všetko hneď a okamžite. Ľudí to rozmaznalo a dostalo nás to (myslím celú spoločnosť) do stavu, že pohodlie a relax sú vyhľadávané a chcené. Pohodlie a relax sa uznáva, očakáva a sú vysnívaným snom. Odpozoroval som vo svojom 42-ročnom krátkom živote, že to, čomu...

3 veci, ktoré podporia alebo potopia vaše predajné snahy

Uzatváranie je bezpochyby najdôležitejšou súčasťou procesu predaja. Je to preto, že pre svojich zákazníkov nemôžete byť cenný, kým ich neuzatvoríte – t. j. nemôžu mať úžitok z vášho produktu alebo služby. Tento krok je tiež miestom, kde získate 100% svojho príjmu. Chcem sa s vami podeliť o 3 veci, ktoré vám vyhrajú alebo potopia vaše predajné snahy, pretože...

Sedem štádií rastu organizácií

Základy môjho podnikateľského poradenstva siahajú do 30 rokov dlhého výskumu a pozorovania malých a stredne veľkých podnikov. Cieľom výskumu bolo pochopiť, čo spôsobilo, že spoločnosti rastú, zmenšujú sa, sú úspešné a zlyhávajú. Moje hľadanie ma prekvapilo a aj mojich klientov. Výskum prebehol v interakcii s viac ako 1.300 podnikmi v desiatkach priemyselných odvetví. Keď sme študovali tieto spoločnosti, videli sme zreteľné, identifikovateľné a predvídateľné...

Ako budovať podnikanie (časť 3 – rast a expanzia)

Už máme za sebou dve časti o tom, ako budovať podnikanie, v ktorých sme hovorili o dvoch pilieroch, na ktoré sa musí spoločnosť a konateľ firmy zamerať. Musí byť schopný generovať profit a postaviť ľudí do centra spoločnosti. Čiže profity a ľudia. Dnes, v tretej, poslednej časti o tom ako budovať podnikanie, sa dočítate, že firma musí byť orientovaná na rast, ak má prežiť a prosperovať. Čo to...

Spokojnosť zamestnancov

Tento článok je zo série článkov na tému ako budovať úspešné podnikanie, a dnes ním rozšírime perspektívu, že každá úspešná a zarábajúca firma potrebuje spokojných zamestnancov. Napíšem vám pár riadkov k spokojnosti zamestnancov. Existuje 5 úrovní, na ktoré sa lídri zameriavajú Najprv čo to je vlastne spokojnosť? Kto je spokojný? Čo spôsobuje spokojnosť? Slovo spokojnosť definujeme ako uspokojenie potrieb alebo...