Ako prežiť štádium rastu vašej firmy

Reading Time: 3 minutes

Ján Haňo, výkonný riaditeľ (CEO) úspešnej výrobnej firmy s 98 zamestnancami na Liptove, sa jedného rána zobudil s vedomím, že jeho spoločnosť by narazila na tvrdú betónovú stenu, a to v rýchlosti 190 km za hodinu za menej ako 90 dní. Katastrofa bola predo dvermi. Prečo?

Predtým spoľahliví zamestnanci robili obrovské chyby, pokazila sa komunikácia medzi oddeleniami a vnútornými tímami. Manažéri a ich zamestnanci nechávali veci padať, objednávky zákazníkov odchádzali neskoro a/alebo s neprijateľným výnosom. Dvom veľkým zákazníkom sa veľmi páčil silný konkurent a veci nevyzerali nádejne, že klienti ďalej zostanú v Janovej firme. Ako sa mu to všetko mohlo stať?

Koniec koncov, vždy bol konzervatívnym generálnym riaditeľom. Prevádzkoval pekne organizovaný obchod so skvelými produktmi, ktoré sa dobre predávali s dobrými maržami. Jeho firma mala veľmi malý dlh. Málokedy mal obrovské množstvo peňazí navyše, ale vždy platil svoje účty načas a udržiaval si zdravú súvahu. Aj keď svoju spoločnosť rozšíril, aby uspokojil dopyt na trhu, z 37 zamestnancov (pred 18 mesiacmi) na dnešných viac ako 98 zamestnancov starostlivo doplnil nový personál a jeho zamestnanci ho vždy rešpektovali a mali radi.

Existovali nejaké skryté zákony podnikania, o ktorých nevinne nevedel a ktoré teraz nútili jeho spoločnosť vydať sa na zradnú cestu?

Zložité problémy, ako sú tie v Janovej firme, sa zriedka opravia jednoduchými riešeniami. Spoločnosti sú v skutočnosti komplexné adaptívne organizmy a na rozdiel od komplexných adaptívnych organizmov vyskytujúcich sa v prírode sú riadené pravidlami, ktoré si ich majitelia často nevšimnú. Či už ide o močiar so slanou vodou, osikový les, ½ akrový rybník alebo výrobnú spoločnosť s 98 členmi, prežitie v prírode závisí od jedinečného spojenia mocných pravidiel, ktoré určujú, kto žije a kto umiera.

Pravidlá prírody

Výskum a pozorovanie v skupine The ReWild Group s viac ako 1300 spoločnosťami a ich generálnymi riaditeľmi poskytuje nový pohľad na rast spoločností s 1 až 350 zamestnancami. Silné dôkazy ukazujú, že podnikateľské firmy prechádzajú siedmimi definitívnymi štádiami rastu, ktoré vo svojej podstate vykazujú samostatné, jedinečné súbory pravidiel na prežitie v každom štádiu rastu. Pracujte v rámci týchto pravidiel a šance budú hrať vo váš prospech. Pracujte mimo týchto pravidiel a šance sa budú hýbať proti vám.

Ján Haňo nerozumel tomu, že pravidlá sa zmenili počas krátkeho obdobia 18 mesiacov, keď sa jeho spoločnosť zmenila z podniku 4. štádia na spoločnosť 6. štádia. Na Jana boli kladené úplne nové požiadavky a on tomu nerozumel. Jano musel nielen pochopiť a prispôsobiť sa jednému súboru nových pravidiel, ale musel sa prispôsobiť aj dodatočným pravidlám dvoch štádií rastu, do ktorých v tom čase vstúpil (5. a 6. štádium).

Príroda je známa tým, že je majstrom ťažkých úloh. V rovnakom duchu je potrebné osvojiť si pravidlá pre každé štádium rastu podniku predtým, ako sa pohneme ďalej, a vyžadovať rovnakú úroveň poslušnosti, aby spoločnosť prosperovala tak ako to býva v prírode. Jano urobil klasickú chybu, myslel si, že pre prosperitu firmy bude stačiť robiť to isté, čo robil v 4. štádiu aj napriek tomu, že už firma bola s viacerými zamestnancami a o 2 štádiá vyššie.

Majte oči na obzore

Primárnym cieľom každého majiteľa firmy je vytvoriť, udržať a rozvíjať zdravý, ziskový podnik. Rast trvalo zdravého podniku si vyžaduje, aby si generálny riaditeľ uvedomoval a dodržiaval príslušné pravidlá každého štádia rastu. Musí sa tiež rozhodnúť organizovať svoju firmu tak, aby fungovala so zámerom. Jednoduchý zámer dosiahnuť požadované výsledky vás zaraďuje do elitnej skupiny, ktorá predstavuje menej ako 12 % všetkých spoločností, ktoré dnes pôsobia. Túto skupinu tvoria spoločnosti, kde:

 1. Správne veci sa robia načas a v rámci rozpočtu
 2. Zamestnanec prispieva, vlastní a plní ciele a zámery spoločnosti
 3. Návod alebo základ pre ziskovosť je taký silný, že sa stáva konkurenčnou výhodou
 4. Líderstvo je v súlade s jedinečnými potrebami organizácie, aby bolo možné efektívne predpovedať budúcnosť, rýchlo sa prispôsobiť zmenám a dôsledne zamerať správanie podniku.

Toto všetko asi znie jednoducho. Ak by to však bolo jednoduché, 80 % všetkých firiem by tu oslavovalo svoje piate narodeniny. A neoslavujú. A neprežijú, pokiaľ sa nové spôsoby videnia a myslenia o našich podnikoch nezačnú objavovať vo vnútri pri výkonných lídrov, ktorí riadia naše spoločnosti.

Ako úspešne dosiahnuť rýchly rast

Nedávny výskum naznačuje, že pri budovaní úspešných podnikov existujú dve základné pravdy:

 1. Spoločnosti rastú prostredníctvom siedmich rôznych štádií rastu, ktoré sú založené na zložitosti organizácie.
 2. Riadiť mimoriadnu ziskovosť si vyžaduje, aby sa spoločnosť vyvinula do zámerného podniku, ktorý dokáže:
 • Disciplinovať výkon práce v podniku
 • Zosúladiť vodcovské schopnosti a zámery s jedinečnými potrebami organizácie
 • Navrhnúť silný plán ziskovosti
 • Preniknúť do vedomostí podnikovej zamestnaneckej základne

Tri hlavné výhody pochopenia toho, kde sa vaša spoločnosť nachádza v štádiu rastu a zámerného rastu vašej spoločnosti, sú:

 1. Dokážete sa lepšie prispôsobiť rozmarom zmien a chaosu v našom rýchlo sa meniacom hospodárskom prostredí,
 2. Dokážete lepšie zamerať zdroje (ľudí, peniaze, čas a pozornosť) spoločnosti na správne ciele a stratégie,
 3. Dokážete lepšie efektívne predpovedať správanie podniku v dostatočnom predstihu pred kritickými rozhodnutiami, ktoré je potrebné urobiť.

Vytvorenie udržateľného, prosperujúceho podniku si vyžaduje čas, trpezlivosť a plánovanie. A vyžaduje to praktizovanie umenia zámernosti a vedieť, ako sa pohybovať v rôznych štádiách rastu.

Keď budete mať záujem o viac informácií o podnikateľskom poradenstve a koučingu, kontaktujte nás tu https://pevoni.eu/podnikanie/

Zdroj: The ReWild Group
Preložil: Peter Voštinár, certifikovaný poradca rozvoja organizácií spoločnosti ReWild Group

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov