Prinášame ĽUDSKOSŤ, HODNOTY a PROFIT do firem. Pomáhame budovať výnimočné organizácie cez lepšie porozumenie, komunikáciu a aktivity.

NAŠA VÍZIA

Výnimočné organizácie sú také, ktoré sú profitabilné, majú spokojných zákazníkov a šťastných zamestnancov a ich celé podnikanie je založené na systéme a silnej podnikateľskej štruktúre. Vo firmách s výhernou firemnou kultúrou panujú dobré vzťahy, dynamická komunikácia a je dokázané, že aj vyššia výkonnosť.

NAŠE POSLANIE

Preto našim klientom poskytujeme PORADENSTVO, ŠKOLENIA, KOUČOV a MENTOROV v oblasti podnikania, marketingu, predaja a líderstva.

Prečo sme tu?
Pretože cez naše služby pomáhame ľuďom v osobných, profesionálnych a finančných cieľoch.
Keď posilníme potenciál ľudí, tak môžu byť zdraví, spokojní a bohatí.
Preto prepájame ľudskosť s peniazmi a prácou pre väčšie dobro."

-- Peter Voštinár, zakladateľ PEVONI Business Agency

NAŠE HODNOTY

Akí sme

Starostliví

Klienti sú na prvom mieste. Sme zameraní na ľudí pomôcť im. Preto so starostlivosťou v srdci s nimi komunikujeme, zaujímame sa a pomáhame, aby mohli prosperovať v každej oblasti života.

Inteligentní

Dokážeme porozumieť zložitým súvislostiam a nájsť použiteľné informácie, ktoré zmenia a vylepšia fungovanie ľudí a firiem. Nonstop sa vzdelávame a získavame nové pohľady na život.

Cieľavedomí

Máme ciele a dokážeme udržať zámer na ich dosiahnutie. Pracujeme na stratégiách, taktikách a každodennom vykonávaní aktivít.

NAŠE ČINNOSTI

Čo robíme

Dávame hodnoty

Viac dávame ako prijímame. Prekonávame očakávania. Učíme druhých získať nové pohľady na život, prácu a podnikanie. Vyzývame klientov k novým pohľadom a činom, aby prosperovali.

Prispôsobujeme

Vytvárame skvelý obsah, ktorý pomáha ľuďom uspieť. Poznáme hodnotové a ekonomické hnacie sily našoch klientov, preto dokážeme zobrať know-how (nápady) a prispôsobiť ich rôznym scenárom. 

Dokončujeme

Dokončujeme každú prácu, do ktorej sa pustíme. Uzatvárame obchody a dohody, aby sme klientom dodali hodnoty a zlepšili ich kvalitu života na osobnej, finančnej a profesnej úrovni.