Podnikateľom a firmám od 1 do 350 zamestnancov pomáhame vybudovať VÝNIMOČNÉ ORGANIZÁCIE. To sú také, ktoré sú profitabilné, majú spokojných zákazníkov a šťastných zamestnancov. Vo firmách s výhernou firemnou kultúrou panujú dobré vzťahy a dynamická komunikácia.

NAŠA VÍZIA

NAŠE POSLANIE

Preto našim klientom poskytujeme ŠKOLENIA, TRÉNINGY, KOUČING a PRENÁJOM našich špecialistov v oblasti podnikania, marketingu, predaja a líderstva.

"Uvedomujeme si, že bez starostlivosti o zvyšovanie ľudského potenciálu, môže byť vážne poškodené materiálne zabezpečenie a emočné zdravie celých rodín a firiem. My v PEVONI sa cieľavedomo zamýšľame a pomáhame ľuďom a firmám ako zarobiť, ako ochrániť a ako zveľadiť peniaze, aby sa ľudia nestresovali, ale prosperovali, a tak mali lepšie vzťahy a viac tokov príjmov.

Prečo sme tu?
Keď posilníme potenciál ľudí, príjmov a peňazí, tak firmy aj ľudia v nich budú prosperovať, budú mať bohatstvo, dobré vzťahy a zmyslupný život. Preto prepájame ľudskosť s peniazmi a prácou pre väčšie dobro."

-- Peter Voštinár, Zakladateľ PEVONI Business Agency

NAŠE HODNOTY

Akí sme

NAŠE ČINNOSTI

Čo robíme

Starostliví

Vážime si ľudí. Sme ľudia hodnôt. Sme zameraní na ľudí, preto so starostlivosťou v srdci im dodávame hodnoty, aby mohli prosperovať v každej oblasti života.

Inteligentní

Dokážeme porozumieť zložitým súvislostiam a nájsť použiteľné informácie, ktoré zmenia a vylepšia fungovanie ľudí a firiem. Radi sa vzdelávame a získavame nové perspektívy.

Cieľavedomí

Máme ciele a dokážeme udržať zámer na ich dosiahnutie.

Dávame hodnoty

Viac dávame ako prijímame. Prekonávame očakávania. Učíme druhých získať nové perspektívy na svoj život, prácu a podnikanie. Vyzývame klientov cez nové perspektívy a pohľady. A vyzývame ich k zmene cez činy, aby mohli prosperovať.

Prispôsobujeme

Vytvárame skvelý obsah, ktorý pomáha ľuďom uspieť. Poznáme klientove hodnotové a ekonomické hnacie sily, preto dokážeme zobrať know-how (nápady) a prispôsobiť ich rôznym scenárom. Vytvárame obsah školení a riešení na efektívnejšiu prácu. Vytvárame implementačné riešenia, teda robíme všetko za klienta, a tak budujeme dlhodobé spolupráce.

Dokončujeme

Dokončujeme každú prácu, do ktorej sa pustíme. Uzatvárame obchody a dohody, aby sme dodali hodnoty a zlepšili firmy aj ľudí. Dokážeme pohodlne diskutovať o peniazoch. Nebojíme sa pritlačiť na klienta, aby sme mu zlepšili kvalitu života na osobnej, finančnej a profesnej úrovni. Je našou zodpovednosťou, úlohou a povinnosťou pomôcť, preto pritlačíme, aby klienti prosperovali.