Vedeli ste, že

PREDAJ JE NEVYHNUTNÝ
NA FUNGOVANIE A PREŽITIE KAŽDÉHO Z NÁS

Predaj je schopnosť človeka spoľahnúť sa sám na seba, že sa o seba postará.
Predaj je najdôležitejšia zručnosť človeka, aby presadil svoje v živote a žil lepšie.
Bez predaja krachujú firmy, jednotlivci aj rodiny.
Bez neho sa doslova zastaví celá globálna ekonomika.

Pracujeme a podnikáme, pretože chceme viac peňazí.
PRETO potrebujete vedieť predávať lepšie a neustále sa v tom zdokonaľovať.

Ako sa zlepšiť v predaji
a zvýšiť svoje príjmy

Vybrať si môžete z týchto služieb

1. ŠKOLENIA - študujete sami
- online kurzy. Bohatý výber školení, ktoré môžete študovať kdekoľvek a kedykoľvek.
- offline. Prídeme ku vám, alebo vy k nám.

2. TRÉNINGY
- online - trénujeme každý krok predajného procesu od pozdravenia cez prezentáciu až po uzatváranie
- offline. Prídeme ku vám, alebo vy k nám.

3. Testy predajných zručností
- Poskytujeme assessment, ktorým dokážeme určiť silné a slabé stránky predaja. Tak dokážeme presne a cielene pracovať na zlepšení tých krokov, ktoré spôsobujú ušlé zisky, alebo zbytočné naťahovanie času predajného procesu.

4. Prenájom obchodných zástupcov
- Certifikovaní obchodníci, ktorí prešli našim kompletným predajným systémom. Sme pripravení úspešne zastúpiť vašu firmu pri expanzii.

Pre koho to je?

Podnikateľov, obchodných riaditeľov a predajné tímy.

Predajný systém

Našim poslaním je našim klientom pomáhame budovať vynikajúce podniky. Spájame to najlepšie od najlepších. Náš predajný systém je založený na technológii Grant Cardone, TTI Success Insight, Jordan Belford, Dan Lok, Zig Ziglar, SPIN Selling, psychológii predaja a marketingu atď. Aby to bolo úspešné, prispôsobujeme to nášmu prostrediu na Slovensku a v Čechách. 

Zadajte svoj e-mail a 
získajte viac informácií.

Keď ľudia pochopia ako fungujú peniaze a predaj,
zmení to ich pohľad na život...