Získajte viac informácií...

Poradenstvo a koučing
pre majiteľov, lídrov a manažérov

Pracujte teraz na podnikaní, aby ste nemuseli byť otrokom a pracovať vo vašom podnikaní.
Podstup založený na 30-ročnom knowhow vyše 1300 úspešných firiem.

Ako Vám pomôžeme?

Môžete si vybrať

Podnikateľské poradenstvo a koučing
- osobný rozvoj, testy osobnosti DISC, 12 hnacích síl, Emočná inteligencia (EQ)
- 7 štádií rozvoja organizácií
- 11 organizačných prvkov, ktoré sú zamerané na rozvoj vašej organizácie

Implementácia a vykonávanie
- zabezpečíme špecialistov, ktorí urobia všetku prácu za vás

Pre koho to je?

Podnikateľov, CEO, líderské tímy a manažment.
Pre malé a stredné firmy od 1 do 350 zamestnancov.

Podnikateľský systém

Čo spôsobuje, že niektoré firmy uspejú a iné nie? Prišli sme na relevantné stratégie. Do organizácií prinášame jeden z najucelenejších a najkomplexnejších podnikateľských systémov, ktorý je k dispozícii vo svete. Podnikateľské návody, pravidlá a elementy sú založené na 30-ročnom výskume viac ako 1.300 firiem z niekoľko desiatok rôznych odvetví. 

Hodnotové líderstvo

Každá rodina, každá spoločnosť stojí a padá na ľuďoch a ich správaní. Preto k podnikateľskému systému pridávame líderské princípy založené na hodnotách. Rozvíjame ľudský potenciál majiteľov firiem, CEO a manažérov v najdôležitejších oblastiach ako napr. ľudské správanie, emočná inteligencia, talenty, komunikácia a budovanie vzťahov, tímov a spoluprác.

Viac ako

0
ročný výskum
0
firiem

Zadajte svoj e-mail a 
získaj viac informácií.

Keď ľudia pochopia ako funguje podnikanie,
zmení to ich pohľad na celý život, vzťahy a hodnoty...