KTO JE KTO
VO VAŠOM TÍME

DEŠIFRUJME SPRÁVANIE A ZNÍŽME ZMÄTOK A KONFLIKTY V TÍME A ŽIVOTE

DISC + 12HS = Talent Insights

Už ste pracovali v tíme, kde rôzni ľudia pracovali a komunikovali rôzne. Išli ste na míting a s nadšením ste zdieľali nápady, so snahou získať podporu, zdroje, ale namiesto toho ste zo stretnutia odišli frustrovaní vnútornými konfliktmi a nepríjemným správaním? Odišli ste s myšlienkou: „To bola obrovská strata času.“ Predstavte si tím alebo stretnutie, na ktorom všetci poznajú vaše silné a slabé stránky v správaní - a vy tiež ich. Oceňujú váš pohľad a vy vidíte, odkiaľ pochádza ich. Existuje oveľa väčšia šanca, že odídete s myšlienkou „To bolo produktívne.“ Dekódovanie štýlov správania dáva vašej organizácii náskok v efektivite, inovácii a pozitivite. To všetko je nevyhnutné pre rast - a tiež pre lepšie mítingy.

DISC je hodnotenie, ktoré meria štyri samostatné faktory: dominanciu, vplyv, stálosť a súlad. Zjednodušene povedané: hodnotenie DISC meria, ako človek robí to, čo robí. Profil DISC vytvára jazyk okolo pozorovateľného správania, čo zase zlepšuje komunikáciu, angažovanosť a sebarozvoj.

Model DISC odhaľuje pohľad na „ako“ za vaším „prečo“

Odhaľuje behaviorálny make-up, ktorý je jedinečný pre každého jednotlivca. Absolvovanie a pochopenie hodnotenia DISC pomáha ľuďom:

 • Minimalizuje zbytočné konflikty
 • Zvyšuje produktivitu a angažovanosť
 • Zlepšuje komunikáciu
 • Maximalizuje ich silné stránky
 • Rozvíja sebauvedomenie

12 Hnacích síl (Driving Forces) je hodnotenie, ktoré meria, prečo človek robí to, čo robí; definuje a identifikuje, čo ľudí motivuje. Meria motiváciu (a silu) za správaním pomocou 6 rôznych motivátorov.

Týmito motivátormi sú Vedomosti, Úžitok, Okolie, Iní, Moc a Metodológie. Týchto 6 motivátorov je rozdelených do dvoch odlišných spôsobov merania každého faktora. Na základe kontinua tvorí týchto 12 síl skupinu hnacích síl osoby.

12 Hnacích síl odhaľujú vášeň za človekom meraním kľúčových motivátorov

Využitie hodnotenia 12 Hnacích síl pomôže vašej organizácii s:

 • Osobným rozvojom
 • Zlepšením výkonu
 • Kariérnou motiváciou
 • Strategickým plánovaním
 • Náborom
 • Koučingom a pokrokom

12 Hnacích síl je hodnotné hodnotenie na každej úrovni organizácie, od začínajúcich pracovníkov až po vedúcich pracovníkov. Odhalením motivácie na pracovisku môže váš tím posunúť svoju produktivitu a pokrok na vyššiu úroveň.

TTI Success Insights® robí testy správania, ktoré odhaľujú ľudský potenciál

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

TTI SI je lídrom v odvetví z nejakého dôvodu

Naše hodnotenia podložené výskumom, špecializovaný tím podpory a medzinárodné pôsobenie z nás robia ideálneho partnera pre koučov a konzultantov pripravených posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň. Od roku 1984 TTI SI poskytuje špičkové poznatky prostredníctvom našej komplexnej sady nástrojov na hodnotenie správania, ktoré zvyšujú produktivitu zamestnancov a zlepšujú kultúru a angažovanosť zamestnancov.

Celosvetovo spravovaných viac ako 35 miliónov hodnotení

Hodnotenia sú distribuované vo viac ako 100 krajinách a sú dostupné v 48 jazykoch.

Sieť je priamo prítomná v 55 krajinách po celom svete

Prečo DISC? A prečo nie?

DISC hovorí o pozorovateľnom správaní. Správanie sa týka toho AKO ľudia robia to, čo robia.
Cieľom DISC je pripraviť vás hovoriť univerzálnym jazykom správania (DISC). Keď rozviniete silnú schopnosť jazyka DISC budete:

1. Poznať svoj štýl správania
2. Rozpoznáte štýl správania ostatných (členov rodiny, kolegov v tíme, klientov...) a budete si viac rozumieť,
3. Pochopíte, ako prispôsobiť svoj štýl pre lepšiu a efektívnejšiu komunikáciu a vzťahy, aby ste spoločne dosahovali viac.

Len pomyslite, akí efektívni budete vo svojom profesionálnom aj osobnom živote, keď si osvojíte tieto pojmy!

Dominance

Dominancia

Vysoké D:

Cielený, ambiciózny, so silnou vôľou

Nízke D:

Nenápadný, opatrný, súhlasný

Populárne Vysoké D-čka:

Gordon Ramsay
Steve Jobs
Tory Burch
Marissa Mayer
LeBron James

Influence

Vplyv

Vysoké I:

Nadšený, vrúcny, presvedčivý

Nízke I:

Logický, dôležitý,
rozhodný

Populárne Vysoké D-čka:

Angelina Jolie
Taylor Swift
Jimmy Fallon
Kelly Ripa
Kurt Warner

Steadiness

Stabilita

Vysoké S:

Cielený, ambiciózny,
so silnou vôľou, vytrvalý

Nízke S:

Impulzívny, nedočkavý, flexibilný, nepokojný

Populárne Vysoké D-čka:

Brad Pitt
Aaron Rodgers
Dr. Drew Pinsky
Scarlett Johannson
Carrie Underwood

Complience

Súlad, disciplína

Vysoké C:

Orientovaný na detail, konvenčný, presný

Nízke C:

Svojvoľný, neohybný, nesystematický

Populárne Vysoké D-čka:

Neil deGrasse Tyson
James Franco
Melinda Gates
Sheryl Sandberg
Dalai Lama

Dominancia

Dominancia skutočne hovorí o tom, ako reagujeme na problémy alebo výzvy. Dominancia ako štýl DISC môže byť často nahnevaná - niekedy netrpezlivá - a zvyčajne sa vyznačuje priamosťou. Dominantní jedinci majú tendenciu byť extrovertní a zameraní na úlohy.

Vysoké D

Nešťuchaj do medveďa. Aj keď človek s vysokou dominanciou môže vzbudzovať dojem, že je ctižiadostivý, hrubý a ťažko sa s ním jedná, vedie ho k tomu práve jeho ambiciózny prístup. Tento priekopnícky človek so silnou vôľou je často generálny riaditeľ, CEO, manažér, podnikateľ alebo prezident.

ROBTE: Choďte priamo k veci.
NEROBTE: Žiadne zovšeobecnenia pri ňom.

Nízke D

To, že človek s nízkou dominanciou má súhlasný, nenápadný a konzervatívny prístup, ešte neznamená, že je nedbanlivý. Nízke D kalkulujú a sú opatrní pri ich obchodných a sociálnych rokovaniach. Baví ich samostatná práca, ale skôr ako sa rozhodnú, chcú si pozrieť všetky fakty.

ROBTE: Nechajte ich skúmať všetky fakty bez nátlaku.
NEROBTE: Nenúťte ich robiť rýchle rozhodnutia.

Influence = Vplyv, ovplyvňovanie

Vplyv sa týka toho, ako ovplyvňujeme ľudí a kontakty a aký máme s nimi vzťah. Človek s vplyvom ako štýlom DISC môže byť často dôveryhodný a optimistický a niekedy môže byť dezorganizovaný alebo nepriamy. Influenceri bývajú extrovertní a orientovaní na ľudí.

Vysoké I

Tejto osobe sa darí nadviazať kontakt s ostatnými a nebojí sa byť stredobodom pozornosti. Osoba, ktorá má vysoký vplyv, je nadšená, optimistická, zhovorčivá, presvedčivá, impulzívna a emotívna. Najlepšie fungujú pri práci v tímoch a v pozitívnom prostredí.

ROBTE: Pýtajte sa otázky na pocity.
NEROBTE: Nepreťažujte ich podrobnosťami.

Nízke I

Ľudia, ktorí majú nízke I, sa zamyšľajú a majú sklon uprednostňovať logické argumenty. Inklinujú k pesimizmu a niekedy ich možno vnímať ako náladových. Osoba s nízkym I vyniká v zákulisí a najradšej pracuje sama, aby dosiahla požadované výsledky.

ROBTE: Hneď choďte k jadru veci.
NEROBTE: Nerozprávajte sa s nimi drobné reči.

Steadiness = Stabilita, vytrvalosť

Stabilita je to, ako reagujete na tempo a dôslednosť. Stabilita ako štýl DISC môže byť často zdržanlivá a neemotívna a niekedy môže byť majetnícka alebo nepriama. Stabilita je introvertná a zameraná na ľudí.

Vysoké S

Stály, stabilný a predvídateľný. To je vizitka osoby s vysokou stabilitou, ktorá je vyrovnaná, odolná voči zmenám a radšej sa sústredí na jednu alebo dve úlohy, ako na viac. Sú vyrovnaní, dobrí poslucháči, ktorí sú priateľskí, sympatickí a veľmi štedrí k blízkym.

ROBTE: Zamerajte sa na vysvetlenie „ako“, ktoré stojí za vašim plánom.
NEROBTE: Nebuďte konfrontační.

Nízke S

Vďaka svojej netrpezlivej a impulzívnej povahe možno človeka s nízkou stabilitou zameniť za vysoké D, pretože aj on je stále na cestách a dychtivý prijať nové výzvy. Milujú rozmanitosť a najradšej sa venujú viacerým úlohám, keď lietajú všetkými smermi, aby dosiahli úspech na pracovisku.

ROBTE: Pripravte termíny úloh veľmi jasné.
NEROBTE: Nehovorte im, ako majú robiť svoju prácu.

Compliance = Disciplína, súlad

Dodržiavanie predpisov predstavuje spôsob, akým reagujeme na postupy a obmedzenia. Človek s Compliance ako štýlom DISC môže mať často strach a niekedy môže byť kritický a priamy. Súlad je introvertný, veľmi zdržanlivý a zameraný na úlohy.

Vysoké C

Osoba s vysokým C, má disciplínu a držiava predpisy. Je presná, dôsledná, zameraná na detaily a svedomitá. Aj keď ich možno považovať za pasívnych a opatrných, myslia veľmi systematicky a robia vypočítané rozhodnutia skôr na základe údajov a faktov, ako na základe vnútorného pocitu. Sú to dobrí riešitelia problémov a veľmi kreatívni ľudia.

ROBTE: Buďte trpezliví a vytrvalí.
NEROBTE: Nehovorte v zovšeobecneniach.

Nízske C

Pokiaľ ide o rozhodovanie a interakciu s ostatnými, osoba s nízkym "súladom" je pri ponúkaní názorov veľmi pevná, so silnou vôľou a tvrdohlavá. Osoba s nízkym C je veľmi neustupčivá, vie, čo chce, a možno ho považovať za tvrdohlavého alebo svojvoľného.

ROBTE: Dajte im dostatok času, aby prišli k vlastnému záveru.
NEROBTE: Nepokúšajte sa ich presvedčiť pomocou strachu.

Prečo 12 Hnacích síl®?

Hodnotenie 12 Hnacích síl (12 Driving Forces®) meria, prečo človek robí to, čo robí. Meria motiváciu (a jej silu), ktorá stojí za správaním. Pomáha odhaliť a vysvetliť motivačné faktory človeka. Motivátory/poháňače možno považovať za oblasti života, ktoré človeka nadchnú, alebo za veci, ktoré jednotlivec vníma ako dôležité. Hnacie sily osoby jej poskytujú zmysel a smer v živote.

12 hnacích síl je založených na šiestich kľúčových slovách (motivátoroch), pričom každá hnacia sila predstavuje dva jedinečné prístupy k šiestim kľúčovým slovám. Neexistuje žiadne „dobré“/ „zlé“ alebo „správne/nesprávne“; hnacie sily jednoducho hovoria o tom, čo motivuje správanie človeka. V tabuľke nižšie je kľúčové slovo/motivátor v strede a na každej strane šiestich kľúčových slov sa zobrazujú zodpovedajúce hnacie sily. Všetky popisy predstavujú ľudí...

Poháňaní využívaním minulých skúseností, intuíciou a hľadaním špecifických vedomostí, keď je to potrebné.

Poháňaní príležitosťami učiť sa, získavať vedomosti a objavovať pravdu.

Poháňaní dokončením úloh kvôli dokončeniu s malým očakávaním osobného návratu.

Poháňaní praktickými výsledkami, maximalizujúc efektivitu a návratnosť svojich investícií času, talentu, energie a zdrojov.

Poháňaní funkčnosťou a účelnosťou svojho okolia.

Poháňaní skúsenosťami, subjektívnymi názormi a rovnováhou vo svojom okolí.

Poháňaní pomáhať druhým za konkrétnym účelom, nielen preto, aby boli nápomocní alebo podporovali.

Poháňaní pomáhať druhým s uspokojeniu z toho, že sú nápomocní a podporujúci.

Poháňaní tým, že sú vo vedľajšej úlohe a prispievajú s malou potrebou individuálneho uznania.

Poháňaní statusom, uznaním a kontrolou pred osobnou slobodou.

Poháňaní novými nápadmi, metódami a príležitosťami, ktoré nespadajú do definovaného systému života.

Poháňaní tradičnými prístupmi, overenými metódami a definovaným systémom života.

Sú vaše hlacie sily uspokojené?

Začnite sa cítiť angažovaní, uznaní a nabití energiou.

Ak sa chcete naučiť odomknúť ľudský potenciál vo vašej organizácii, PEVONI tu je, aby sme Vám pomohli.

Po registrácii si budete môcť vybrať termín rozhovoru osobne alebo online.
Touto registráciou Vám poskytneme ďalšie relevantné informácie od lídra v oblasti, spoločnosti TTI SI, ktorá 
poskytuje už od roku 1984 komplexný balík nástrojov na hodnotenie správania, ktoré
zvyšujú produktivitu zamestnancov a zlepšujú kultúru a angažovanosť zamestnancov.