DISC: Čo potrebujete vedieť

Reading Time: 4 minutes

Aj keď je DISC jedným z najpopulárnejších assessmentov (hodnotení) na trhu, možno o ňom neviete všetko, čo by ste chceli vedieť.

Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o DISC-u

Od prínosov hodnotenia až po spôsoby, akými môžu jednotlivci, tímy a organizácie ťažiť z jeho poznatkov.

 1. Čo je DISC?
 2. Čo meria každý faktor?
 3. Vytvorila spoločnosť TTI SI DISC?
 4. Čím sa TTI SI líši od iných poskytovateľov DISC vyhodnotení?
 5. Kto môže používať DISC?
 6. Ako môžete hneď použiť DISC?
 7. Aký je váš ďalší krok s DISC?

Čo je DISC?

DISC je osobnostný test zameraný na chovanie. DISC je univerzálny model správania, ktorý zahŕňa štyri samostatné faktory: dominanciu, vplyv, stálosť a súlad. Univerzálny znamená, že je funkčný všade na svete bez ohľadu na krajinu, vierovyznanie, pohlavie, politickú príslužnosť, vek…

Zjednodušene povedané: hodnotenie DISC meria, ako človek robí to, čo robí. Vytvára jazyk okolo pozorovateľného správania.

Pre úplné pochopenie DISC-u je dôležité pochopiť, ako štyri jednotlivé komponenty spolupracujú pri vytváraní celku. Zatiaľ čo typická osoba môže mať jednu alebo dve dominantné vlastnosti, je to kombinácia štyroch zložiek DISC, ktorá definuje správanie osoby. Štyri zložky DISC vytvárajú „behaviorálny makeup“ jedinečný pre každého jednotlivca.

Čo meria každý faktor?

D – Dominance znamená Dominancia


Tento faktor meria, ako niekto zvláda problémy a výzvy.
Ak je vaše najvyššie skóre D, ste priamym komunikátorom.
Ak je vaše najnižšie skóre D, ste reflexný komunikátor.

I – Influence znamená Vplyv

Tento faktor meria, ako niekto zaobchádza s ľuďmi a kontaktmi.
Ak je vaše najvyššie skóre I, ste spoločenský komunikátor.
Ak je vaše najnižšie skóre I, ste vyhradený komunikátor.

S – Steadiness znamená Stálosť

Tento faktor meria, ako niekto zvláda tempo a konzistenciu.
Ak je vaše najvyššie skóre S, ste predvídateľný komunikátor.
Ak je vaše najnižšie skóre S, ste dynamický komunikátor.

C – Compliance znamená Súlad

Tento faktor meria, ako niekto zaobchádza s postupmi a dodržiavaním pravidiel.
Ak je vaše najvyššie skóre C, ste precízny komunikátor.
Ak je vaše najnižšie skóre C, ste priekopnícky komunikátor.

Vytvorila spoločnosť TTI SI test DISC?

TTI SI nevytvorila DISC; vytvoril ho Walter V. Clarke, priemyselný psychológ, ktorý pri hodnotení vychádzal z behaviorálnej teórie Williama Marstona. Hodnotenie bolo vyvinuté vo svojej najskoršej podobe v 60. rokoch 20. storočia.

Čím sa DISC spoločnosti TTI SI líši od iných poskytovateľov DISC-u?

DISC je veľmi populárny hodnotiaci nástroj a TTI SI nie je jedinou skupinou, ktorá ho poskytuje.

Holistický pohľad

TTI SI je však jediným poskytovateľom, ktorý sa pozerá na celý graf DISC, namiesto toho, aby meral iba nad energetickou čiarou. (Energetická čiara je na obrázku 50; čokoľvek nad ňou sa považuje za dominantné skóre.)

Pri pohľade na každé skóre v každom faktore poskytuje metóda TTI SI holistickejšie a úplnejšie hodnotenie osoby. To poskytuje väčšiu prehľadnosť a robí hodnotenie efektívnejším.

Inovácia od prvého dňa

TTI SI v roku 1984 zaviedla aj prvý počítačový a personalizovaný nástroj na hodnotenie a podávanie správ DISC.

Interný výskum

TTI SI je lídrom v odvetví už viac ako 35 rokov a má špecializovaný výskumný tím, ktorý pracuje interne. Naše mozgové laboratórium nám umožňuje vykonávať výskum, ktorý je interne a externe overený a recenzovaný partnermi.

Viac informácií o našom výskumnom oddelení nájdete tu.

Kto môže používať DISC?

DISC je nástroj, ktorý možno použiť na každej úrovni organizácie. Hodnotenie meria reakcie jednotlivca, ale tieto reakcie možno zmapovať.

Pre jednotlivcov

DISC odhaľuje pohľad na „ako“ za vaším „prečo“. Odhaľuje behaviorálny make-up, ktorý je jedinečný pre každého jednotlivca. Absolvovanie a pochopenie hodnotenia DISC pomáha ľuďom…

 • Minimalizujte zbytočné konflikty
 • Zvýšite produktivitu a angažovanosť
 • Zlepšite komunikáciu
 • Maximalizujte svoje silné stránky
 • Rozvíjajte sebauvedomenie

Pre 2 osoby: Porovnávacia správa

TTI SI dokáže spustiť správu, ktorá porovnáva 2 jednotlivcov. To pomáha zdieľať ich podobnosti, zvýrazniť ich rozdiely a prejsť spôsobmi, ako môžu obaja navzájom komunikovať. Táto správa mení hru pre tímy s rôznymi komunikačnými štýlmi.

Kto môže použiť porovnávaciu správu?

 • Manažér k priamemu podriadenému
 • 2 kandidáti, ktorí sa uchádzajú o rovnakú pozíciu
 • Akíkoľvek dvaja ľudia, ktorí sú vo vzájomnom konflikte
 • Nový zamestnanec k šéfovi
 • Partneri medzi sebou

Pre 3 a viac osôb: Tímový report

Tímový report je podobná porovnávacej správe, ale vo svojich zisteniach zahŕňa troch alebo viacerých jednotlivcov. Tieto reporty sú skvelým spôsobom, ako sa celý tím alebo oddelenie dozvie viac o sebe navzájom a získa lepší prehľad o svojich silných a slabých stránkach ako celku.

Ako vám môže pomôcť tímová správa?

 • Porovnajte svoj tím
 • Nájdite komunikačné medzery
 • Získajte vyššiu produktivitu na projektoch
 • Hladšia interná komunikácia
 • Pochopte dynamiku štýlu správania tímu
 • Staňte sa spoločne efektívnejšími

Jedným z najlepších výsledkov tímového reportu je hlbší prehľad o vašom tíme ako jednotlivcoch a ako celku. Pomáha lídrom pochopiť, ako využiť tímové silné stránky a celkovo efektívnejšie komunikovať.

Pre celé organizácie

Ako môže celá spoločnosť využiť silu DISC pre viacero tímov? Aj keď môžete použiť DISC jednotlivo a potom nájsť priemerné skóre celej vašej organizácie, najefektívnejšie je to v menších tímoch. Použite tímové reporty v každom oddelení, aby ste zistili, ktorý tím potrebuje viac rozvoja alebo zdrojov, a uvidíte, ako rôzne osobnosti spolupracujú v rôznych oblastiach.

Použitím DISC na zlepšenie individuálnej angažovanosti a produktivity zlepšíte svoju organizáciu ako celok.

Ako môžete použiť DISC práve teraz?

DISC je základným assessmentom (hodnotením) pre všetky produkty TTI SI – je to vynikajúci východiskový bod a úvod do vedy o sebe. Je to tiež jednoduchý koncept, ktorý ľudia môžu okamžite absorbovať a aplikovať. Ak hľadáte rýchle výsledky, DISC je hodnotenie pre vás.

Použite DISC na podporu…

 • Koučovania
 • Budovania tímu
 • Školenia a tréningov
 • Rozvoj vodcovstva

Aký je váš ďalší krok s DISC-om?

Ak ste pripravení začať používať DISC ešte dnes, PEVONI vám môže pomôcť!

Chcete absolvovať hodnotenie DISC alebo začať používať hodnotenia pre svoj tím? Dajte nám vedieť tu.

Máte záujem zapojiť sa do našej siete ako predajca? Tu získate potrebné informácie.

Ak ste v sieti, ale chcete sa dozvedieť viac o osvedčených postupoch pre DISC, kontaktujte svojho konzultanta pre riešenia.

(Zdroj: Jaime Faulkner, TTI Success Insights)
Preložil: Peter Voštinár, Value Added Associate TTI Success Insights

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov