Prenájom TV Štúdia

Natáčanie školení pre vaše interné použitie, alebo kurzov pre verejnosť. Vhodné pre konferencie, rozhovory a iné...

Predajný systém
Zvýšili sme príjmy o 40% do 90 dní

Školíme a trénujeme obchodné tímy, predajcov a podnikateľov budovanie vzťahov, predaj a uzatváranie.

Chcete sa zviditeľniť a získať nových klientov?

V oblasti propagácie a akvizície poskytujeme odborné poradenstvo. Ďalej zabezpečujeme bezstarostný prísun nových klientov. Všetko urobíme za Vás.

Podnikateľské poradenstvo
Rozvíjame majiteľov, CEO a ich firmy

Existuje 7 štádií rozvoja firiem od 0 až po 350 zamestnancov. Postupným zvládaním známych elementov sa vyhnete nečakaným prekážkam alebo slepým uličkám. Posunieme vaše podnikanie na vyššiu úroveň.

NAŠIM KLIENTOM POMÁHAME VYTVÁRAŤ VYNIKAJÚCE PODNIKY A RIADIŤ ICH

Budúcnosť každej firmy závisí od ľudí, ktorí v nej pracujú.
Preto zvyšujeme poteciál majiteľom, CEO, manažmentu a obchodným tímom,
aby dokázali úspešne riadiť svoj osobný, finančný a profesný život.
Dôraz kladieme na ľudí, profit a procesy.

NAŠE RIEŠENIA

Školíme, trénujeme a môžete si nás prenajať v týchto oblastiach:

Podnikateľské poradenstvo

POSKYTNEME NÁSTROJE NA ÚSPEŠNÝ RAST FIRMY
Začíname poznaním toho, v ktorom štádiu rastu je Vaša firma, a porozumením, aké pravidlá majú byť aplikované do Vášho podnikania. Existuje 7 štádií. Štádium môžete vnímať ako kompas, ktorý Vás naviguje správnym smerom, aby ste mohli robiť každodenné rozhodnutia, veľké a malé, ktoré ovplyvňujú Vaše podnikanie.

Líderstvo & vzťahy

LEPŠIE ZVLÁDANIE A VYŠŠÍ VPLYV
Od vás sa odvíja všetko. Potom môžeme robiť ostatné kroky. Vy ste najdôležitejšie aktívum pre vás, vašu rodinu a firmu. Vodcovstvo je o pozitívnom ovplyvňovaní. To ako vediete seba, určí ako budete viesť druhých. Na vodcovstve všetko stojí a padá. Sme členom tímu najväčšej organizácie na budovanie vodcovstva na svete John Maxwell Team. Realizujeme testy osobnosti DISC, Motivátori a EQ.

Marketing & pozornosť

PRINESIEME VÁM VIAC KLIENTOV
Komu chcete predať, keď vás nikto nepozná? Učíme, trénujeme a zabezpečujeme budovanie povedomia o značke, získavanie nových potenciálnych klientov. Pomôžeme Vám spoznať Vášho ideálneho zákazníka. Medzi naše služby patrí online a offline marketing, branding, tvorba web stránok, lead magnetov, sales funnelov, automatizácie, podcasty, video produkcia atď.

Predaj & produkcia

ZVÝŠIME VÁM PRÍJMY
Bez predaja by sa zastavil celý svet a všetci skrachovali. Disponujeme licenciou miliardovej spoločnosti Grant Cardone na poskytovanie školení a tréningov predajných zručností a vyjednávacích stratégií. Tieto služby kúpili najväčšie spoločnosti z rebríčka Fortune 100.

NEJDE PENIAZE A ÚSPECH.

IDE NÁM O VÝZNAMNÉ VECI, HODNOTY A DEDIČSTVO.

Meníme a pozitívne ovplyvňujeme životy ľudí cez charakterové a líderské hodnotové princípy.
Firmám zvyšujeme príjmy a budujeme výherné firemné kultúry založené na dynamickej komunikácii, hodnotách a vzťahoch.
Už 276 detí na ZŠ a SŠ učíme líderským hodnotám ako sú napr. čestnosť, pracovitosť, vzťahy, sebauvedomenie, rozhodovanie sa atď.

Podporujeme ľudí aj z týchto firmiem

NAŠE PRODUKTY

Online vzdelávanie - Vytvárame Bohatstvo

Vzdelávajte sa vlastným tempom v oblasti podnikania, predaja, marketingu, vodcovstva, peňazí, financií a investovania. Rýchle, jasné a výstižné online kurzy bez časových strát hľadaním po internete.  Profesionálne kurzy pre solo podnikateľov, malé a stredne veľké firmy. 

Osobné tréningy - PEVONI Mentoring a PEVONI Business Camp

Spoločne vytvoríme marketingovú a predajnú stratégiu, materiály a nástroje pre okamžité využívanie vo Vašej firme. Trénujeme vás a vašich ľudí v predaji a uzatváraní. Ako získať nových klientov? Ako získať pozornosť a udržať. Naše služby sú zamerané vďaka "Hraniu rolí" na úspešne vykonávanie. 

Urobíme za vás - PEVONI Business Agency

Prinesieme vám nových zákazníkov. Predáme vaše produkty a služby zákazníkom. Realizujeme nábor nových spolupracovníkov. Urobíme celú prácu za vás. O nič sa nemusíte starať. Poskytujeme kompletné obchodné, marketingové, HR a líderské riešenia. Súčasťou sú príspevky, obrázky, videá, podcasty, emailové stratégie, lead magnety, landing pages, cesta zákazníka, branding, predajné skripty, prezentácie a oveľa viac... Zrýchlime vaše príjmy a expanziu vášho biznisu za vás. 

Ako to funguje?

Postup je jednoduchý

Vyplňte formulár

Zladíme sa s Vašou víziou a cieľmi Vášho projektu. Zistíme kde ste, čo máte a čo Vám chýba pre úspešné podnikanie.

Konzultácia a 
návrh

Predstavíme výhody a prínosy z našej ponuky služieb, produktov a spolupráce.

Dodávame a
spolupracujeme

Dodáme služby, ktoré Vás podporia v raste na vyššiu úroveň.

Vynikajúca firma, produktívnejší ľudia, lepšie vzťahy, vyššie zisky.

Prepájame ľudskosť s peniazmi a prácou pre väčšie dobro.

Pre mnohých ľudí je ťažké rozvíjať svoj potenciál, svoje komunikačné schopnosti, vzťahy s inými ľuďmi. Je to ťažké, pretože im v tom bráni skutočný život a okolnosti. Vieme však, že bez starostlivosti o potenciál ľudí, príjmov a peňazí, môže byť vážne poškodené materiálne zabezpečenie a emočné zdravie celých rodín a firiem. Preto sa v PEVONI cieľavedomo zamýšľame a pomáhame ľuďom a firmám zlepšíť schopnosti ako zarobiť, ako ochrániť a ako zveľadiť peniaze, aby sa ľudia nestresovali, a tak pracovali efektívne, prosperovali, mali lepšie vzťahy a chodili do práce s radosťou. 

Naša spoločnosť pracuje so solo podnikateľmi a malými firmami. Ukazujeme im cestu, sprevádzame ich, vytvárame spoločne a často aj za nich, aby sa presadili na trhu a posunuli svoje podnikanie na ďalšiu úroveň. 

PEVONI existuje pretože ak posilníme potenciál ľudí, ich príjmov a peňazí, tak firmy aj ľudia v nich budú prosperovať, budú efektívnejší, produktívnejší, budú mať dobré vzťahy a prácu, ktorá ich môže baviť. Preto prepájame ľudskosť s peniazmi a prácou pre väčšie dobro.  

Už máme za sebou dve časti o tom, ako budovať podnikanie, v ktorých sme hovorili o dvoch pilieroch, na ktoré…
Celý článok
Tento článok je zo série článkov na tému ako budovať úspešné podnikanie, a dnes ním rozšírime perspektívu,…
Celý článok
V prvej časti témy, ako budovať podnikanie som rozobral profit. Dozvedeli ste sa, že na to, aby ste…
Celý článok