Zvyšujeme potenciál 
ľudí, príjmov a peňazí.

Aby jednotlivci, malé a stredné firmy prosperovali
a prepojili ľudskosť s peniazmi a prácou.

Život je príliš krátky, aby sme ním mrhali.

Práca a podnikanie sú frustrujúce. Neblúďte už.
Nebrzdite sa. Boli ste stvorení pre viac.

Kvalitnejší ľudia, viac peňazí a času
s riešeniami od PEVONI

Máme podchytenú každú oblasť, ktorá súvisí s vašou ekonomickou schopnosťou a životom.

Ako zarobiť peniaze a prosperovať?

Nie je to len o peniazoch
Aby ste vyhrali v živote, musíte najprv vyhrať vo svojej mysli. Úspešná kariéra, podnikanie a život sú vo vás, vo vašom charaktere, ľudskosti, postoji, schopnostiach a vedomostiach... Kombinujeme 3 kľúčové oblasti vodcovstvo, predaj a marketing.

Ako udržať peniaze a nestresovať?

Život bez finančného stresu
Keď zarobíte peniaze, treba sa o nich postarať, aby sa nerozkotúľali. Finančná prosperita a plánovanie. Ako sa ochrániť pred finančným stresom? Návody ako sa chovať k svojim peniazom. Zabezpečíme a vybavíme finančné služby.

Ako zveľadiť a multiplikovať peniaze?

Zveľaďujeme Váš majetok
Rôzne možnosti od investícií do vášho vlastného podnikania, cez mimo burzové investície do reálnych projektov, drahých kovov až po kapitálový trh.

NEJDE LEN O PENIAZE.

ZÁLEŽÍ NÁM NA ĽUĎOCH, NA VÁS.

Chceme lepšie Slovensko. Slušných a zodpovedných lídrov ľudí.
Pomohli sme k 1500 % nárastu tržieb v priebehu 12 mesiacov
Investičné reporty uverejňované celosvetovo v jednej z najväčších spravodajských agentúr

NAŠE PROJEKTY

Biznis stratégie
pre malé a stredne veľké firmy

Všetko stojí a padá na vodcovstve. Zvyšujeme potenciál ľudí, výkonných lídrov a CEO cez konzultácie, mentoring a koučing. Stratégický rozvoj spoločnosti a ľudí, nastavenie cieľov a exekučné stratégie. Transformačné procesy vodcov, manažmentu a ľudí. Využite výhody Lean Six Sigma, testy osobnosti TTI, manažment zmien, praktiky dynamickej komunikácie na odbúranie komunikačných priepastí atď. Organizančná štruktúra, pozície a kontinuálny rozvoj.

Viac informácií

Online školenia, ktoré potrebujete
k práci a podnikaniu

Spájame 3 najdôležitejšie oblasti vodcovstvo, predaj a marketing.  V online platforme Vytvárame Bohatstvo ďalej nájdete témy o bohatstve, peniazoch a úspechu, o osobnom raste a zvyšovaní potenciálu, o zviditeľňovaní, získavaní klientov, storytellingu, brandingu a mnoho iných prínosných kurzov. 

Viac informácií

Investičný a obchodný systém

Spájame dokopy investovanie a obchodovanie (trading). Je to však vhodné? Ukážeme Vám, že áno. Chce to len systém. Ten náš je postavený na myšlienkach hodnotových investorov a doplnený o dlhodobé procesy z investičných bánk a hedge fondov. Viac ako 80% tvorí fundamentálna analýza. Takto sme následne schopní vyhľadávať príležitosti v každej fáze ekonomického cyklu. Pochopíte, že krátkodobé výkyvy trhu sú len časťou dlhodobého cyklu.

Viac informácií

Ako to funguje?

Máme riešenie pre každého

Naplánujte si rozhovor

Zladíme sa s Vašou víziou a cieľmi Vášho projektu.

Návrhneme
cestu

Predstavíme možnosti služieb, produktov a spolupráce.

Dodávame a
spolupracujeme

Vzdelávame Vás alebo riešime a implementujeme za Vás.

Viac kvalitných ľudí, príjmov, peňazí a času.

Prekonávame očakávania. Zvyšujeme potenciál ľudí, príjmov a peňazí.

Sme tu len raz. Odomknite svoj maximálny potenciál.

Pre mnohých ľudí je ťažké rozvíjať svoje ekonomické schopnosti a zdroje príjmov, pretože im bráni skutočný život. Vieme, že bez starostlivého riadenia ekonomických schopností rozhodovania a zdrojov príjmov môžu byť poškodené príjmy, financie a emočné zdravie celých rodín a firiem. Preto sa cieľavedomo zamýšľame a pomáhame zlepšíť ekonomické rozhodovanie ľudí a ich zdroje príjmov, aby prosperovali, mali viac peňazí, lepšie vzťahy a žili plnohodnotný život. 

Naša spoločnosť pracuje s jednotlivcami, hlavami rodín a lídrami firiem, aby poznali a posilnili ekonomické schopnosti a zdroje príjmov, ktoré im umožňujú prosperovať.

PEVONI existuje pretože ak ekonomické schopnosti a zdroje príjmov nastavíme na prosperovanie človeka, ľudia budú mať bohatstvo, dobré vzťahy a emocionálne zdravie. Tak prepájame ľudskosť s peniazmi a prácou pre väčšie dobro.