Spokojnosť zamestnancov

Reading Time: 4 minutes

Tento článok je zo série článkov na tému ako budovať úspešné podnikanie, a dnes ním rozšírime perspektívu, že každá úspešná a zarábajúca firma potrebuje spokojných zamestnancov. Napíšem vám pár riadkov k spokojnosti zamestnancov.

Existuje 5 úrovní, na ktoré sa lídri zameriavajú

Najprv čo to je vlastne spokojnosť? Kto je spokojný? Čo spôsobuje spokojnosť? Slovo spokojnosť definujeme ako uspokojenie potrieb alebo chcenia. Iná definícia hovorí o kvalite alebo stave bytia. Možno hovoriť o naplnení. Spokojnosť je zdroj alebo spôsob užívania.

Osobne sa mi páči to skombinovať a hovorím, že som spokojný, keď sa mi niečo páči a užívam si to, keď moje bytie, teda to ako žijem, mi vyhovuje a hovorím si, že mám kvalitný život, vzťahy, komunikácie atď. Áno, som spokojný, keď plním svoje potreby a chcenia, ako aj potreby a „chtíče“ iných ľudí. Samozrejme všetko morálne a eticky čisto. Chovám sa tak ako chcem, aby sa iní chovali ku mne.

Preto poslaním spoločnosti PEVONI, ktorú v súčasnosti vediem je priviesť ľudí k spokojnosti, aby mali peniaze, príjmy a vzťahy. Uvedomujeme si, že bez starostlivého rozvíjania potenciálu ľudí si nezarobia, nebudú mať nadbytok peňazí, viaceré toky príjmov a ani dobré vzťahy. Prečo? A ako to myslíme? Je to jednoduché. Ľudia hovoria, že im stačí xxx peňazí, že majú dosť. Dostatok je stav, keď je dosť peňazí, dokiaľ sa niečo nepokazí. A potom je problém na svete. Poznáte to, keď sa pokazia dve, tri drahšie veci naraz. Preto sa usilujeme o nadbytok peňazí. Vieme, že peniaze nie sú všetko, ale bez peňazí, materiálneho zabezpečenia, ľudí ovládne strach, panika, frustrácia. Kvôli tomuto ohrozeniu, že prišli o peniaze, že prišli o príjmy, sa ničia krásne vzťahy. Našim poslaním je ukázať a naučiť ľudí byť produktívnejší, aby mali viac zdrojov príjmov. A tak mohli byť spokojní a šťastní. Prácou, produkciou a kreovaním (vytváraním) hodnôt pre seba a iných si ľudia dokážu zarobiť, cítiť sa dobre a byť spokojní.

Existuje 5 úrovní spokojnosti

Prvou je materiálna spokojnosť / motivácia. Čiže osobné zabezpečenie, to, že máme peniaze a príjem (výplatu, provízie). Tie využívame na zaplatenie za naše nevyhnutné veci, potreby a za to, čo chceme. Pohodlie, dovolenky, zaplatenie účtov, splátky úverov, na čokoľvek. Táto materiálna motivácia je zo všetkých najnižšia. Pokiaľ budete zamestnávať človeka, ktorého motiváciou je pracovať pre Vás len kvôli peniazom, bude najmenej spokojný a preto aj najmenej efektívny.

Čím pôjdeme ďalej, a teda vyššie po úrovniach spokojnosti, tým bude vyššia aj motivácia aj spokojnosť zamestnancov. To vytvorí silnejšiu a efektívnejšiu spoločnosť, aby spoločne ľudia v nej lepšie fungovali, tvorili a prosperovali. Takto čím vyššie pôjdeme, tým sa zvyšuje schopnosť firmy nie len prežiť, ale aj prosperovať a expandovať.

Pokiaľ budete zamestnávať človeka, ktorého motiváciou je pracovať pre Vás len kvôli peniazom, bude najmenej spokojný a preto aj najmenej efektívny.

Takže, druhou úrovňou spokojnosti je, že ľudia vo firme patria do skupiny, je to taká spolupatričnosť. Že patria do skupiny, cítia väzbu, puto až priateľstvo. Je úlohou lídrov túto spolupatričnosť vytvoriť, pestovať a stále utvrdzovať, živiť. Hovoríme o poslaní spoločnosti, o jej zámere, účele a vízii.

Ďalšia úroveň spokojnosti, tretia, je výkon. Dobrý pocit z výkonu môže niekoho motivovať. Byť nie len súčasťou tímu, ale byť aj prínosom pre skupinu a možno až vynikať. Ľudia, ktorí sú v skupine, ale ničím jej neprispievajú, nie sú so sebou spokojní. Buď nájdu riešenie a začnú produkovať, alebo sa spustí toxický mechanizmus, samodeštrukčný mechanizmus, ktorý môže ohroziť celú firmu. Preto je milí manažéri a lídri dôležité vybaviť ľudí nástrojmi, naučiť ich čo majú robiť, čo sa od nich očakáva, a potom to od nich vyžadovať.

Štvrtá úroveň je spokojnosť zamestnancov, keď sú vzdelávaní, keď môžu rásť a zvyšovať svoju kvalitu a tým pádom byť väčšou pridanou hodnotou pre seba, pre tím, pre rodinu. Milí pracovníci makajte, pracujte, produkujte a potom očakávajte, aby vás vaši lídri skvalitňovali. Pretože čím viac rastie potenciál, tým viac sa môže človek postarať o seba, svoju rodinu a svoju firmu.

Najvyššia úroveň spokojnosti je, keď človek je presvedčený o svojej povinnosti, keď sa posunie od ja k my.

Piata úroveň je tá najväčšia a najdôležitejšia a je ňou význam. Vtedy sú ľudia spokojní, keď robia niečo a vedia, že je to významné a nejde len o úspech, ale napríklad mení to životy ľudom. Súvisí to s hrdosťou a až povinnosťou nechodiť do práce lebo musím, ale pretože to cítim ako povinnosť. Napĺňa ma to a pozitívne ovplyvňujem ľudí okolo mňa, v mojej rodine, komunite, firme či širokej spoločnosti. Toto je najvyššia úroveň spokojnosti (motivácie), keď je človek presvedčený o svojej povinnosti, keď sa človek posunie od ja k my. Hovoríme o takej povinnosti, že je presvedčený o tom viac dávať ako brať. To je posun od sebeckosti k významu.

Slovo na záver

Zamerajte svoju pozornosť pri vedení vašich firiem, aby ste porozumeli aké motívy majú vaši ľudia. Vytvorte také pracovné prostredie, ktoré umožní ľuďom byť happy na všetkých 5 úrovniach. Pamätajte, že peniaze nie sú najdôležitejšie. Ale ak máte človeka v tíme, ktorého zaujíma len materiálna motivácia, nebude to najefektívnejší a najochotnejší pracovník. Ani osobná spokojnosť u takej osoby nie je pre vás ako lídrov firmy výhrou. Človek pridá na výkone, keď je osobne presvedčený o práci, cieli, poslaní firmy. Až vďaka osobnému presvedčeniu si ho iné firmy nekúpia, pretože je osobne presvedčený, že do tej spoločnosti patrí. Posledná, najvyššia motivácia je vonkajšie naplnenie, že sa človek musí rozdať a cíti to naplnenie. To nie je o úspechu, ale o význame. Dáva význam, čo robím? Ak áno, nemusím sa hnať za úspechom.

„Biznis je o ľuďoch a je pre ľudí“

Chcete naozaj budovať úspešné firmy? Tak firma musí byť budovaná na ľuďoch a ľudia musia byť v centre spoločnosti. Musí byť postarané o týchto 5 stupňov spokojnosti.

V ďalšom článku vám napíšem o treťom pilieri budovania úspešných firiem, a síce o raste a expanzii. Máte sa na čo tešiť.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov