Ako budovať podnikanie (časť 3 – rast a expanzia)

Reading Time: 4 minutes

Už máme za sebou dve časti o tom, ako budovať podnikanie, v ktorých sme hovorili o dvoch pilieroch, na ktoré sa musí spoločnosť a konateľ firmy zamerať. Musí byť schopný generovať profit a postaviť ľudí do centra spoločnosti. Čiže profity a ľudia.

Dnes, v tretej, poslednej časti o tom ako budovať podnikanie, sa dočítate, že firma musí byť orientovaná na rast, ak má prežiť a prosperovať. Čo to vlastne znamená? Čo si to bude vyžadovať od majiteľa, CEO firmy?

Budem tu písať o firmách s 0 až 10 zamestnancami. Realita je taká, že viac ako 80% firiem má 0 – 1 zamestnanca. Dve tretiny malých firiem cyklicky zlyháva a krachujú do prvých 5 rokov. Prečo? Pretože vedenia, čo majú robiť. Nerobia to čo by mali. A nerobia to, pretože im to nikto neukázal a nikto ich to nenaučil. Vedomosti sú základom pre slová a plánovanie. A tie sú základom pre vykonávanie. Nízky alebo nedostatočný zisk, aby firma prežila, neumožňuje rozmýšľať a plánovať ďalší rast a expanziu. Podnikatelia, CEO sa nevenujú potrebným krokom, aby spoločnosť mohla prežiť a expandovať. Čo znamená, že táto zodpovednosť stojí a padá na leadershipe. Stojí a padá na majiteľovi firmy, na CEO, na konateľovi.

Vo firme sa všetko točí okolo CEO

Malé firmy sú vysoko centristicky zamerané na majiteľa, CEO. Ako bude firma rásť, bude sa znižovať centrálne postavenie CEO. Teraz na prvej úrovni sa všetko vo firme točí okolo neho. CEO je ten, čo založil firmu. Snaží sa dať ostrú podobu produktom /službám. Vyvíjal ich. Rozumie zákazníkom (mal by) viac ako ktokoľvek iný a teraz sa usiluje svoje myšlienky a nápady presadiť na trhu. Teraz priamo ku vám páni majitelia a CEO. Uvedomte si, že vy ste zodpovední za všetko a vy musíte prísť s riešeniami. Vy ste tu špecialista (a budeme to smerovať tam, aby ste presúvali zodpovednosti na druhých, ale najprv potrebujete prežiť, až potom delegovať a expandovať.) Ako hovorí John C. Maxwell: „Na vodcovstve všetko stojí a padá.“ Na vás ako lídrovi stojí a padá celá vaša firma a budúcnosť ľudí, ktorí v nej pracujú. Áno, na CEO je vysoká požiadavka, aby dokázal robiť tri veci:

Učiť sa nové veci.

Odučiť sa staré veci.

Prehodnocovať či to, čo sa naučil funguje.

Malé firmy musia rýchlo zistiť, aký produkt / služba funguje. O čo má trh záujem. Schopnosť firmy prežiť je závislá od schopnosti CEO flexibílne sa prispôsobiť a uskutočniť zmeny vo firme, v rozvoji produktov / služieb, ich dodávaní atď. To je dôvod, prečo učiť, odučiť a prehodnotiť hraje dôležitú úlohu.

Malé firmy s 0 – 10 zamestnancami v prvej fáze rastu (existuje 7 úrovní rastu spoločností až do 500 zamestnancov) sú nesmierne náchylné na zmeny. Je vysoko náročné, ale za to nevyhnutné, aby sa firma a ľudia v nej prispôsobovali, musia byť otvorení zmenám a akceptovať zmeny. Bez líderských schopností CEO iniciovať potrebné zmeny, nikto neuspeje.

Aký má byť CEO líder?

CEO, majiteľ firmy je ten, ktorý spoločnosť založil a preto jeho úloha je ako úloha špecialistu. Až 50% času musí tráviť ako špecialista. Čo to znamená? Byť v teréne. Byť v kontakte s klientmi. Byť medzi zamestnancami, predajcami a predávať. Jeho úloha je aj byť pri vývoji produktu/služby a je taktiež aj pri dodávaní tovaru. Ak to zhrniem sú tam štyri body: je v teréne, v predaji, vo vývoji produktu a dodávaní. A toto ho klasifikuje na špecialistu vo svojom vlastnom obore, vo svojej spoločnosti a tu objavuje, čo funguje a čo nefunguje. Čo musí na produkte/službe vyladiť, zmeniť, prispôsobiť, upraviť… Preto je potrebné, aby sa CEO učil, odučil, prehodnocoval a aby vytvoril zázemie pre flexibilitu a teda zmenu.

Zvyšok času trávi ako vizionársky líder (tj. 40%, tvorí a vedie firmu a ľudí k naplneniu vízie a poslania spoločnosti) a ako manažér (tj. 10%, vedie, manažuje, kontroluje, zabezpečuje procesy). Na tejto prvej úrovni má firma málo zamestnancov, preto CEO nemusí veľa času tráviť manažovaním. Neskôr sa to zmení…

Ako rásť a expandovať?

Odpoveď na túto otázku Vám vysvetlí ako sa dostať z prvej na druhú úroveň rastu spoločnosti a zamestnávať 11 až 20 zamestnancov. Pretože CEO je pri všetkom, do všetkého najlepšie vidí a rozumie, bude tých povinností naňho stále pribúdať. Nemôže ho to pohltiť. Potrebuje sa pripraviť na rast a expanziu firmy. Potrebuje pripraviť seba v prvom rade, aby uskutočnil štyri princípy, ktoré umožnia jeho spoločnosti rásť, expandovať (scalovať, multiplikovať).

Prvý koncept je, že CEO sa musí stať vzorom alebo musí vybudovať vzor v rámci spoločnosti, či už zo svojho zamestnanca alebo partnera. Vybudovať vzor znamená dosiahnuť výsledky. Keď máte vzor, budete môcť nových ľudí, ktorí prídu do vašej spoločnosti, vyškoliť. Vzor tu je na to, aby ste sa mohli pozrieť naňho ako na príklad, že sa to dá. Druhí sa ho budú snažiť napodobniť. Teda druhý koncept je kopírovať, napodobniť tento vzor. Na to budete potrebovať procesy. Všetko, čo stálo pri úspechu vášho vzora/modela je potrebné zdokumentovať. Krok po kroku, čo fungovalo a čo bolo úspešné na ceste budovania a dosahovania úspechov vášho vzoru. A tretím konceptom je, že ak ho kopírujú, napodobňujú, po nejakej dobe to môžu zvládnuť na úroveň majstrovstva. Tak prichádza štvrtý krok = multiplikácia, tj. násobenie a firma zrazu akceleruje a expanduje. Multiplikácie je vždy o ľuďoch. Vďaka ľuďom multiplikujete čas aj to, čo potrebujete urobiť.

Zhrnieme si to. CEO buduje firmu, produkty a služby. Ak produkuje a zarába, tak v priebehu času vďaka výsledkom tvorí vzor (seba alebo inú osobu). Ako sa dokazuje, že to funguje, tak sa vytvárajú procesy. Zaznačuje sa všetko – dobré aj zlé. Zlé a neúspešné sa odloží. Dobré a úspešné procesy sa opakujú a vyžadujú. Všetko sa zapisuje, zdokumentuje, aby ľudia mali presné návody, ako majú konať, čo majú robiť, čo sa od nich očakáva, aby ten vzor mohli napodobniť a skopírovať. A tak vieme a dokážeme urobiť to, čo je potrebné na dosiahnutie poslania a vízie spoločnosti. Keď sa to ľudia naučia a zopakujú úspech vzorovej osoby, stanú sa aj oni majstrami vo svojej oblasti. Stávajú sa vzormi. A ak toto dokážeme urobiť s malým počtom ľudí, vieme to urobiť aj s oveľa väčším počtom a potom môžeme multiplikovať, expandovať so svojim podnikateľským modelom na ďalšiu úroveň číslo 2 (zamestnanci od 11 – 20 ľudí).

A tým sa dostávame ku koncu. Už sme si povedali tri hlavné piliere o tom, ako budovať podnikanie. Keď že opakovanie je matka múdrosti, tak najprv sa treba zamerať na generovanie profitu, na ľudí a potom nastaviť spoločnosť na rast a expanziu na tvorbu úspešných procesov organizácie. Verím, že sa Vám články páčili, a že si z nich odnášate maximum.

Ak potrebujete, som tu pre vás!
Napíšte tu: asistent@pevoni.eu

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov