Ako budovať podnikanie? (časť 2 – ľudia)

Reading Time: 5 minutes

V prvej časti témy, ako budovať podnikanie som rozobral profit. Dozvedeli ste sa, že na to, aby ste zarobili a teda na to, aby vaše podnikanie mohlo prežiť, je dôležité predávať. Dnes sa pozrieme za rámec prežitia, pretože viem, že chcete viac ako len prežívať. Dozviete sa, ako môže vaše podnikanie prekvitať, rozširovať sa a expandovať.

Predtým než začneme, chcem týmto odsekom upevniť podstatu prvého článku o profite. Tak ako? Robíte predaj? Na činoch skutočne záleží. Komu chcete predávať, keď vás nikto nepozná? Pustite sa do propagácie (Pozor! nemusí byť platená) a akvizície nových klientov! Pre dosiahnutie profitu každej firmy, musíme skĺbiť marketing – propagáciu s predajom. Nie je možné inak zarobiť peniaze. Keď to nebudete robiť, keď tieto dve činnosti nebudete robiť, krachujete, aj keď budete mať najlepší produkt, službu na svete. 

Ok. Dnes ideme ďalej. Na rast a expanziu vašej firmy potrebujete k propagácii a predaju pripojiť ľudí. Potrebujete postaviť ľudí do centra vašej firmy a tiež musíte mať dobre nastavené procesy, systém práce, organizáciu a vedieť, čo je kedy prioritou (toto rozoberiem v ďalších článkoch o raste a expanzii).

Poďme si povedať, čo to znamená, že ľudí treba postaviť do centra spoločnosti.

Riadenie zdola nahor a nie zhora nadol.

Vedeli ste, že viac ako 75% podnikateľov buď nezamestnávajú nikoho alebo zamestnávajú jedného zamestnanca. Títo podnikatelia pracujú každý deň. Dennodenne sa naháňajú, či ich to baví, či nie. Na konci dňa aj tak zistia, že dosahujú svoje limity v rámci času a v rámci energie. Nevedia sa pohnúť ďalej. Sú v začarovanom kruhu. To znamená, že dosahujú svoje obmedzenia časové. To je, že za tých 8 alebo 12 hodín práce zvládnu len to, čo za tých 8 až 12 hodín stihnú. Čas ich nepustí. Čas im nedovolí stihnúť viac, pretože sú na všetko sami. Druhý limit je obmedzenie energiou. Za deň sa vyčerpajú a viac energie nenačerpajú. Potrebujú oddych, reset, sociálny život, dovolenku, spánok a až potom sú schopní opäť fungovať. Nič zvláštne, že kvôli času a energii nestihnú uskutočniť viac práce, viac transakcií.

Nakoľko títo podnikatelia sedia na viacerých stoličkách v rámci svojej firmy, po čase začínajú byť frustrovaní. Prichádzajú o energiu. Poniektorí nájdu riešenie a tým je, že príjmu do svojho podnikania ľudí. Delegujú činnosti na svojich ľudí. Teda, aby som za 8 hodín stihol urobiť viac, delegujem povinnosti na druhých ľudí. Aby som nemusel sedieť na každej stoličke a robiť činnosti, v ktorých nie som dobrý, alebo ma frustrujú a berú mi energiu, najal som si ľudí. Verím, že tak rozmýšľate aj vy.

Vskutku, vďaka ľuďom môže firma prežívať, zarobiť, prosperovať, rásť a až expandovať. Rast a expanzia nie je možná bez ľudí. Sám môžete zarobiť, prežiť a byť naplnený. Ale nevystrelíte hore, nedosiahnete vysokého nadbytku bohatstva, keď budete sami. Jeden je príliš malé číslo, ako hovorí môj mentor John C. Maxwell (guru v oblasti líderstva, autor viac ako 100 kníh na tému vodcovstva, vzťahov, komunikácie a iné). Ja hovorím, že na ľuďoch stojí a padá všetko. Ale toto tvrdenie vychádza z Johnovho vyjadrenia, že „Na vodcovstve všetko stojí a padá.“ Ok. A keďže to vieme, musíme ľudí postaviť do centra našich firiem, spoločností, podnikov.

Ľudia stojaci v centre spoločnosti

                Koncept „Ľudia stojaci v centre spoločnosti“ znamená, že majitelia sa musia postaviť ako lídri a byť lídri. A čo je líder? Líder (synonymum: vodca) je ten, kto pozitívne ovplyvňuje druhých ľudí. Líder je ten, čo prešiel cestou a ukazuje cestu. Ale nie len ju ukazuje, tam to nekončí. Líder sa nezdráha vyhrnúť si rukávy a pracovať. Líder je ten, čo vybavuje svojich ľudí nástrojmi, aby mohli plniť svoje úlohy efektívne, aby im to uľahčil, aby sa nezranili atď. Líder sa stará a pomáha druhým. Líder chváli druhých. Líder je vždy na poslednom mieste, aj keď stojí hlavou a ramenami nad druhými, aby im ukázal smer, dal nádej a vybavil nástrojmi. Taký je líder. Nie je to o ňom, je to o celom tíme a o klientoch.

Dobre. Teraz vieme čo je líder a aký je. Čo sú to nástroje? Nástrojmi môžu byť vedomosti, skúsenosti, ale aj vŕtačka, ochranné okuliare, počítač alebo kladkostroj na dvíhanie stokilogramových elementov. Líder vybavuje ľudí týmito nástrojmi.

Spoločnosť môže mať viacerých lídrov, nemusí to byť len jeden. Môže mať viacerých lídrov, ktorí sú zodpovední za rôzne oblasti či divízie, tak aby boli zvládnuté profesionálne časti nevyhnutné na riadne fungovanie podniku. Tu môžeme spomenúť napríklad generovanie profitu, strategické a taktické zámery spoločnosti, môžu riešiť rozvoj a produkciu služieb, inovácie rôznych procesov, cenotvorba produktov a služieb, finančné oddelenie a tak ďalej.

Keď sme si povedali, že potrebujeme ľudí a lídrov, poďme ďalej. Aby to všetko fungovalo vo vašej firme čo najlepšie a najefektívnejšie, budete potrebovať správne nastavené pracovné prostredie. Hovoríme o kultúre spoločnosti, o komunikácii, pracovných procesoch, systéme a organizácii. Začnem prvou zo spomínaných. O ostatných napíšem v ďalších článkoch.

Kultúra spoločnosti      

Na to, aby boli ľudia v centre spoločnosti, lídri musia ukázať smer, ktorým firma ide. Hovoríme o poslaní spoločnosti. A potom musí byť vytvorené vhodné prostredie pre akceptáciu rôznorodosti osobností, pováh a názorov, ktoré sa v tímoch vyskytujú.

Chcem, aby ste si uvedomili, že úspešná firma, v ktorej stoja ľudia v centre nie je riadená zhora na dol. Nechceme budovať firmu, kde dominujú príkazy a strach. Chceme budovať firmu, kde prevláda kreativita a naplnenie.

Nechceme budovať firmu, kde dominujú príkazy a strach. Chceme budovať firmu, kde prevláda kreativita a naplnenie.

S rastom firmy prichádza väčší počet ľudí z rôznych oblastí. Dnes vidíme, že v jednej firme pracujú rôzne národnosti, rôzne vierovyznania, rôzne vekové skupiny, ktoré majú rôzne vedomosti, skúsenosti, presvedčenia, viery a podobne. V tejto rôznorodosti spočíva sila, pokiaľ nie je potláčaná. Ľudia sú kreatívnejší a neporovnateľne efektívnejší, keď môžu prejaviť svoj názor, a keď je rešpektovaný bez akejkoľvek hrozby výsmechu, útlaku či dokonca straty zamestnania.

Teraz už iste viete, že úlohou lídrov v spoločnosti je vytvoriť také prostredie, aby sa rôzni ľudia mohli uplatniť, realizovať a prejaviť. A to bez strachu, že budú vysmiati, alebo pokarhaní či vyhodení. Názory ľudí vo firme pomáhajú firme byť flexibilnou, prispôsobovať sa zmenám a nachádzať riešenia. Iba tak môže firma ako celok prosperovať dlhodobo.

Ako som vyššie spomenul, firma potrebuje víziu, poslanie a zámer. Predstavte si loď, na ktorej kapitán udá smer a všetci vedia, kam sa ide. Teraz si predstavte inú situáciu. Kapitán neudá smer. Ako by ľudia veslovali na ľavej a ako na pravej strane? Možno by jedna strana veslovala a druhá strana by oddychovala. Loď by nešla priamočiaro za cieľom. A presne toto potrebujú spoločnosti. Poslanie spoločnosti definuje smer a malo byť to byť niečo veľké, čo sa dotkne ľudských sŕdc, čo nimi zarezonuje. Niečo veľké a mocné, na základe čoho im vnútorný hlas povie: „Tu chcem pracovať dlhodobo, alebo navždy.“

„Tu chcem pracovať dlhodobo, alebo navždy.“

Musí to byť niečo hlboké a významné, že keď to budú robiť, bude ich to napĺňať. Silné poslania motivujú ľudí k aktivitám, k lepším výkonom až k osobnému naplneniu. Tak ako to máme v našej spoločnosti PEVONI: „Zvyšujeme potenciál ľudí, peňazí a príjmov. Bez starostlivosti o potenciál ľudí, príjmov a peňazí môže byť vážne poškodená životná úroveň a taktiež emočné zdravie celých rodín a firiem.“

Vieme, že peniaze nie sú najdôležitejšie, ale sú hneď na druhom mieste za zdravím. Veríme, že aby ľudia mali dobré vzťahy a dobrú komunikáciu, potrebujú peniaze a príjmy. Pretože, keď nie sú peniaze, tak sa dobrá nálada, dobrá komunikácia vytráca a tým pádom sa narúšajú vzťahy. Svedectvom sú rodiny, kde živitelia – hlavy rodín – prišli o prácu a o príjem. Domáce násilie je výsledkom toho, že ľudia prišli o príjmy, o peniaze. Takže toto je našim poslaním, pomôcť ľuďom, rodinám a firmám zarobiť peniaze, pomôcť im rásť, byť väčším vo vnútri ako navonok, byť vybavený nástrojmi – vedomosťami, skúsenosťami. Aby nemuseli byť závislí od zamestnávateľa, ale aby bol zamestnávateľ závislý na nich. A keď budú mať peniaze, budú môcť mať materiálne zabezpečenie, dobré vzťahy, byť naplnení a šťastní.

Okrem poslania patrí do kultúry spoločnosti aj pracovná etika, postoj a spokojnosť zamestnancov. Nabudúce pokračujeme. Vrátim sa k tejto téme – k spokojnosti zamestnancov – aby som Vám potom napísal o treťom pilieri úspešných firiem, a síce o raste a expanzii. Ako ich dosiahnuť?

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov