"Cesta k vyšším príjmom je cez ľudkosť a hodnoty.
Prvé je o komunikácií, starostlivosti a slúžení.
Druhé je o schopnosti riešiť problémy a obohatiť druhých."

-- PETER VOŠTINÁR, váš priateľ z PEVONI