Vysvetlenie organizačného zdivočenia
Organizational Rewilding®

Informačný dokument

80% všetkých podnikateľov, ktorí začnú podnikať, to zatvoria do prvých 18 mesiacov

Zastaraný prístup „riešenia problémov“ spočívajúci v izolácii jedného problému a pokuse o jeho vyriešenie nerieši základné problémy. Podniky potrebujú metodiku, ktorá jasne identifikuje a rieši hlavné príčiny týchto prekážok rastu. Riešením je Organizačné zdivočenie (z angl. Organisational Rewilding ®).

Prečítajte si informačný dokument a zistite:

  • Ako sa koncept rewildingu v prírode spája so svetom podnikateľských ekosystémov
  • Prečo je organizačné zdivočenie jedinečné
  • 11 elementov výnimočného podnikania

Registráciou získate bezplatný informačný dokument
VYSVETLENIE ORGANIZAČNÉHO ZDIVOČENIA.